Jiří Altmann

* 28. 1. 1942 Praha, český grafik. Studoval na AVU v Praze (žák V. Silovského a V. Tittelbacha). 1968–1971 pracoval v nakladatelství Girardet v Essenu. Ve své generaci přední představitel expresívního dřevořezu, zhodnocujícího elementární robustnost a archaizující poetičnost původních tisků. Vedle drobných formátů vytváří velkorysé monumentální kompozice symbolicko – alegorického pojetí, zabývající se vztahem člověka a přírody Melancholická vzpomínka, 1967; Jabloňový květ, 1976). Po vzoru středověkých blokových knih vytváří grafické listy, v nichž se obraz organicky prolíná s textem. Vedle volné grafiky se věnuje též kresbě a ilustraci.

 

Československý biografický slovník / Encyklopedický institut ČSAV, Academia, Praha, 1992

 

 Jiři Altmann