Sylva Petrová o Jiřím Altmannovi v roce 1980.

Jiří Altmann, Grafik a ilustrátor. Narozen 28. ledna 1942 v Praze. V letech 1960-–1966 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Vojtěcha Tittelbacha. Samostně vystavoval v Galerii mladých v roce 1974, zúčastnil se řady kolektivních výstav a přehlídek současného umění.

 

Válení nudlí, dřevořez, 27,5 x 30 cm

Typ Altmannových listů vyhraňuje prastará technika dřevořezu, která se stala pro jeho dílo charakteristickou a z níž autor dokáže výtvarně těžit. Grafika tohoto umělce je napájena vlastními prameny, přesto však nelze nevidět její souvislosti s českým sociálním uměním druhé poloviny dvacátých let a s formálními ohlasy výtvarných proudů, které dřevořez umělecky zhodnotily (symbolismus, německý expresionismus, secese. Altmannovy figurální kompozice jsou lapidární, drsné a jejich výrazová exaltace svádí místy k tvarovým zkratkám.Prozrazují tvůrcův romantický vztah k rukodělnosti, zároveň je z nich zřejmé jeho tíhnutí ke kaligrafické arabesce linií a čar. Obsahově je grafika Jiřího Altmanna reflexí toho, co jej jako člověka obklopuje, zaměstnává a znepokojuje. Ústředním tématem jeho uměleckého tvoření se staly základní hodnoty naplňující lidský život: práce, láska, mateřství.

 

Sylva Petrová, Mladá grafika, Praha, Odeon